• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jakie są popularne metody spawanie aluminium
Aluminium to jeden z najbardziej obecnie popularnych materiałów konstrukcyjnych. Spory wpływ mają na to jego właściwości mechaniczne i fizyczne. W porównaniu ze stalą ono nie rdzewieje, dzięki czemu może być stosowane w miejscach mających dużą wilgotność, bez konieczności kosztownych zabezpieczeń. Odporne jest również na działanie dużej ilości organicznych kwasów i związków azotowych, a dodatkowo ma znacznie mniejszą wagę niż stal. To wszystko powoduje, że korzysta z niego powszechnie przemysł elektroniczny, budowlany czy motoryzacyjny, lecz również wojskowy i chemiczny. To, co jest ogromnie ważne, to wielokrotnie go można recyklingować, bez utraty parametrów i właściwości. Wiele konstrukcji i elementów wymaga jednak spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Metal ten ma dość niską temperaturę topnienia, a dodatkowo na jego powierzchni tworzą się tlenki, mogące osłabić spoinę. Z tego też powodu konieczne stosowanie jest przy spawaniu osłony z gazu obojętnego, jakim przeważnie będzie argon. Ważne jest też dobre przygotowanie powierzchni elementu, czyli jego dokładne oczyszczenie ze wszystkich zabrudzeń. Aktualnie popularne są dwa sposoby spawania, czyli MIG MAG oraz TIG. Metodę MIG wykorzystuje się dla materiałów, które mają co najmniej milimetr grubości, a w czasie tego procesu spoiwo podawane jest w formie drutu. Metoda TIG będzie się nadawała do cieńszych elementów, a stosuje się przy nim elektrody posiadające wysoką temperaturę topnienia, zapewniające wysokie parametry łuku elektrycznego.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.