• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a technologie audio i wideo: Rozrywka w domu

Właściwie od początku wykorzystywania technik fotograficznych ich użytkownicy oraz odbiorcy zorientowali się, że powstał innowacyjny sposób zapisu realiów – prędki oraz dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali istotne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia dała dokumentalistom narzędzie niezwykłe przez swoją dostępność i precyzję zapisu. W prasie od początku jej istnienia zamieszczano meldunki naoczne, fotografia stała się równorzędną ze słowem zapisywanym składową zawartości gazet. To właśnie dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły zapoznać wizerunki sławnych ludzi i miejsc. Zaistniała pionierska dyscyplina dziennikarska – fotoreportaż, bazująca w głównej mierze na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli fotografii traktujących konkretnego tematu typu reprodukcje dzieł sztuki, uszeregowanych oraz skomponowanych w ten sposób, aby kreować widoczny i nośny przesył. Wstrząsające relacje reporterskie docierały i docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych katastrofami katastrof oraz wojen. Mimo pełnej dzisiejszej technologii, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa niezmiernie niebezpieczna.

1. Zobacz szczegóły

2. Zobacz szczegóły

Domy z własnymi kortami tenisowymi: Aktywność na świeżym powietrzu

Categories: Architektura

Comments are closed.