• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Teoria podaży i popytu na rynku pracy.

Dużo osób gruntownie wie co to są media. Niemniej jednak czego tak de facto dostarczają nam środki masowego przekazu? Czy informacje i wydarzenia są zawsze przedstawiane sumiennie a wiadomości sprawdzone. Skąd możemy wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są różnorodnego rodzaju media. Media publiczne oraz media komercyjne. Media komercyjne utrzymują się zazwyczaj z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne na ogół i utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, niemniej jednak również z reklam. Środki masowego przekazu dzielimy też na prasę, radio i telewizję a także witryny rodzaju ANCHOR. Środki masowego przekazu dzielimy też na pionierskie media i stare media. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas oddziałują. Często to na podstawie mediów oraz informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają gigantyczny wpływ na nas, odbiorców. I nieraz to wykorzystują. Toteż odrobina sceptycyzmu przenigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Tutaj

2. Przeglądaj

Gospodarka cieplna a ekologia.

Categories: Biznes

Comments are closed.