• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Dlaczego warto inwestować w zdrowie prewencyjne?

Notariusz to zawód powszechnego zaufania, na co dzień ma on do czynienia z licznymi aktami o charakterze poufnym, dlatego jego opinia powinna być bez zastrzeżeń a historia niekaralności nie wzbudzający zastrzeżeń. W praktyce oznacza to, iż do pracy w tym zawodzie niezbędne jest zaświadczenie o niekaralności, że nie byliśmy ukarani za przestępstwa popełnione umyślnie. Albowiem wykonywanie zawodu notariusza jest oparta na działaniach prawnych, które mogą wywołać skutki prawne dla jego klientów, powinien on mieć nie tylko gruntowne wykształcenie, jakkolwiek też znajomość obowiązujących przepisów, a także wykazywać się wysoko rozwiniętą ostrożnością i przemyślnością w działaniu – notariusz Katowice. Błąd notariusza może skutkować dla jego kontrahenta nie tylko zaborem majątku, lecz nawet wymierzeniem kary więzienia i zniesławieniem w społeczeństwie. celem prawnika takiego jak notariusz Warszawa Ochota jest nadanie formy prawnej wszelkim przygotowywanych aktów: umowom cywilno-prawnym, (jeśli potrzebują one takiego działania), testamentom, intercyzom; też uwierzytelnianie sygnatury pod tego rodzaju dokumentami.

1. Post

2. Sprawdź to

3. Wskazówki

4. Sprawdź stronę

5. Czytaj dalej

Categories: Artykuły gościnne

Comments are closed.